Camino de la Alberca 242 | Mijas | 29650
+34 633325020

RESERVATIONS

Voorwaarden

Welkom bij Villa Mañana
Met het aangaan van een gemaakte reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht.

Definities:
Eigenaar: Rob de Rijter en Michel Steen
Beheerder: vervanger bij afwezigheid van de eigenaar
Gast: hoofdgast en medegasten die in Villa-Mañana verblijven  

Algemeen
De hoofdgast dient 18 jaar of ouder te zijn, is verantwoordelijk voor zijn of haar medegasten, moet een vaste woon – of verblijfplaats hebben en een geldig identiteitsbewijs bij zich hebben.
De prijzen van de kamers staan www.villa-manana.com, Prijzen zijn inclusief btw, ontbijt.
Wij gunnen onze gasten een onbezorgd verblijf.
Wij dragen echter geen verantwoordelijkheid voor verlies, diefstal, ongelukken, persoonlijke blessures, medische kosten of schade aan goederen veroorzaakt door persoonlijke onoplettendheid of door omstandigheden buiten ons bereik.
Uiteraard verwachten we dat onze gasten eventuele beschadigingen, vermissingen bij ons melden. Eventuele kosten worden in rekening gebracht.
Villa-Mañana is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals uitval van stroom, wifi, watervoorzieningen en technische installaties.
We verwachten dat onze gasten instructies van de eigenaar of beheerder opvolgen.
De eigenaar of beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Villa Mañana ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van de verblijfskosten.
De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gast het tegendeel kan bewijzen.
We verwachten dat gasten van Villa-Mañana zich houden aan de huisweetjes en de algemene voorwaarden. 

Reservering en betaling
De boeking kan telefonisch, per e-mail, via onze website. 
Na ontvangst van een reserveringsverzoek stuurt Villa-Mañana een bevestiging (mits de kamer beschikbaar is).
 De reservering is definitief na ontvangst van de aanbetaling. De aanbetaling bedraagt 30% van het totaalbedrag.
De aanbetaling moet binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de bevestiging worden voldaan.
 Indien de aanbetaling niet tijdig binnen is wordt de reserveringsaanvraag geannuleerd. De gast ontvangt hier per e-mail bericht van. 
 Bij reserveringen met aankomst binnen één week moet de aanbetaling direct worden betaald.
• Het resterende openstaande bedrag dient bij aankomst contant pin betaald te worden. 

Aankomst en vertrek
• Op de dag van aankomst is de kamer vanaf 15.00 uur beschikbaar en kan tot 22.00 uur worden ingecheckt.
• Het wordt gewaardeerd als we de verwachte aankomsttijd van te voren doorkrijgen.
• Afwijkende aankomsttijden dan hierboven genoemd zijn alleen mogelijk in overleg.
• In verband met het schoonmaken van de kamers is het nodig op de dag van vertrek deze vóór 11.00 uur te verlaten.
• Een late uitcheck is in overleg mogelijk bij beschikbaarheid van de kamer.

Klachten
• Uiteraard doen wij ons uiterste best onze gasten een onbezorgd en onvergetelijk verblijf te bieden.

 

Annulering
Bij annulering van de reservering gelden de volgende voorwaarden:
– Bij annulering geen recht op teruggave van de aanbetaling.
– Bij annulering tot 2 maanden voor de aankomstdatum; geen annuleringskosten.
– Bij annulering na 2 maanden tot 1 maand voor de aankomstdatum; 50% annuleringskosten.
– Bij annulering na 1 maand tot en met de aankomstdatum of bij niet op komen dagen; 100% annuleringskosten.
• Alleen na oordeel van de eigenaar of beheerder (bijvoorbeeld in geval van calamiteiten) kan van de annuleringsvoorwaarden worden afgeweken.
• Om in aanmerking te komen voor eventuele restitutie, moet de annulering direct per e-mail of telefonisch aan de eigenaar worden doorgegeven.
• Na overleg zal het afgesproken bedrag binnen twee weken worden overgemaakt.
• Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.
• Villa-Mañana kan de reserveringsovereenkomst alleen opzeggen in geval van overmacht, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaren of familie, ziekenhuisopname of onaangekondigde verkoop.
• In één van deze gevallen zal de eigenaar of beheerder de gast zo spoedig mogelijk een alternatief  aanbieden.
• Als er geen alternatief mogelijk is of de gast accepteert het aangeboden alternatief niet, dan zal terug storting van het volledige bedrag plaatsvinden. Eventuele andere kosten ten gevolge van de opzegging zullen niet door de eigenaar worden vergoed.
• Wij raden aan een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten.

 

Wij wensen u een fijn verblijf in Villa-Mañana
Rob&Michel.

Scroll to top

10% off!

Take advantage of the discount code to get 10% off your booking at Villa Mañana. Only available if you book through our site.

Click to copy